Företagsmassage

Hälsofrämjande och förebyggande friskvård.

Företag blir allt bättre på att ta hand om sina anställda. Det är dyrt att ha sin personal sjukskriven. En långtidsfrisk arbetsplats handlar om att serva sina medarbetare minst lika bra som man sköter datorer, bilar, maskiner och företagets ekonomi. De anställda på ett företag motsvarar en stor del av ett företags kostnader. Ju effektivare de anställda arbetar och ju skickligare de utför sina arbetsuppgifter, desto snabbare har företaget igen sin investering och dess personal genererar vinst. Nedsatt arbetsfunktion bidrar på så sätt till ökade kostnader. Viktigast är att arbeta förebyggande och ha långsiktig omsorg om medarbetarnas hälsa. En liten investering nu kan rädda företaget från stora kostnader längre fram.

 

Massage på jobbet är stressreducerande och återhämtande och höjer personalens koncentrationsförmåga och självledarskap. Kroppsbehandling ger snabbt ett inre lugn, närvaro och fokus.

 

Shiatsumassage är en effektivt friskvårdande och rehabiliterande metod. Den lindrar fysiska smärtor i kroppen och släpper på själsliga och mentala blockeringar men höjer även personens egenvärde. Efter regelbundna shiatsubehandlingar uppfattar man sin kropps signaler bättre och kan bli mer uppmärksam om sin kroppshållning och beteenden på jobbet som kan resultera i bättre ansvarstagande om sin egen hälsa.

 

Förmånen rehabilitering och förebyggande behandling är skattefri. Som arbetsgivare kan du göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling. Det finns ingen beloppsgräns för hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån får kosta. Det är både enkelt och lönsamt med kontorsmassage.

Informationsfolder

Här finner du mer information om företagsmassage