Vad innebär Dornmetoden?

Dornmetoden utvecklades av Dieter Dorn för ca 30 år sedan och är nu en vanlig terapiform i Tyskland vid behandling av ryggvärk och andra besvär med axel, nacke, rygg och leder. Med mjuka rörelser och lätta tryck justeras osymmetri i benlängd, bäcken, ryggrad i nära samarbete med klienten.

Vår ryggrad har kopplingar till alla våra organ och kroppsfunktioner. I Dornmetoden och så även i traditionell kinesisk medicin (TCM), anses kopplingarna vara såväl fysiska som psykiska. En blockering av kotor i ryggraden kan leda till besvär och smärtor varsomhelst i kroppen. Metoden används ofta för att behandla nack-, rygg- och axelproblem. Den hjälper även att förbättra kroppshållning och den allmäna hälsan.

I Dornbehandlingen visas självhjälpsövningar så att man själv ska kunna behandla sina obalanser i lederna.

dorn

Dornmetodens styrkor

Det här kan Dornmetoden hjälpa till med

  • Benlängdsskillnad
  • Ryggproblem
  • Nackstelhet
  • Ischias
  • Muskelspänningar
  • Ledvärk

“Where there is no movement there is pain. Where there is movement there is no pain”

- Traditional Chinese saying